DSCN6648

สรุปทริป14 The Creation Of Jomthong

สรุปทริป14 The Creation Of Jomthong ทริปที่14 ของเราจัดเมื่อ 30 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา มีเพื่อนมาร่วมปั่นทั้งหมด 35คน ทริปนี้เราปั่นไปดูสวนลิ้นจี่อายุนับร้อยปีกลางกรุงกันครับ